Stowarzyszenie Miłośników Turystyki W Drodze ze Skorogoszczy

Stowarzyszenie Miłośników Turystyki W Drodze Z Siedzibą W Skorogoszczy zajmuje się rozwojem turystyki i krajoznawstwa poprzez:

  • organizowanie mieszkańcom wyjazdów, wycieczek,
  • organizowanie rajdów rowerowych i pieszych,
  • wytyczanie tras turystycznych oraz utrzymanie w dobrym stanie oznaczeń na Drogach św. Jakuba
  • organizowanie spotkań tematycznych

Działamy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

  • organizowanie imprez sportowych,
  • spotkań mających na celu promowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia, ochrony i promocji zdrowia.

Chcemy także wzbudzić w mieszkańcach zamiłowanie do kultury dzięki organizowaniu wyjazdów do teatru i operetki.

Przez Skorogoszcz przechodzą dwie Drogi św. Jakuba (Via Regia i Droga Nyska) członkowie Stowarzyszenia opiekują się i propagują chodzenie tym Drogami.