Zagłębiowski Klub Przyjaciół Camino - Sączów

Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego – organizacja społeczna działająca w formie stowarzyszenia, założona 11 listopada 2007 roku. Została zarejestrowana w sądzie 25 sierpnia 2008 roku.

Cele:

  • popieranie wszelkich działań mających na celu promocję Zagłębia Dąbrowskiego,
  • popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki,
  • wspieranie rozwoju infrastruktury,
  • rozwój świadomości obywatelskiej,
  • kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Zagłębia Dąbrowskiego,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Zagłębia Dąbrowskiego,
  • wspieranie aktywności społecznej mieszkańców.
  • wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
  • integracja społeczności z poszczególnych rejonów Zagłębia Dąbrowskiego.

dane kontaktowe
ul.Piłsudskiego 39
42-500 Będzin