Bractwo świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych
Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych

Kontakt:
Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych
Więcławice Stare 20
32-091 Michałowice/Kraków

Pomysł utworzenia Bractwa św. Jakuba w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych powstał w lipcu 2007 r. podczas spotkania małopolskich caminowiczów zorganizowanego przez ks. Ryszarda Honkisza – proboszcza parafii. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie Bractwa św. Jakuba w Jakubowie (diec. zielonogórsko-gorzowska), którzy zaproponowali, aby w Więcławicach Starych powstał oddział Bractwa. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 1 września 2007 r. omówione zostały założenia, cele i statut Bractwa. Kilka dni później (10 września 2007 r.) w Więcławicach Starych odbyły się uroczystości jubileuszowe 250-lecia konsekracji kościoła i wprowadzenia przez ks. kard. Stanisława Dziwisza relikwii św. Jakuba Apostoła i św. Bartłomieja do świątyni.

Bractwo św. Jakuba Apostoła Starszego w Więcławicach Starych oficjalnie rozpoczęło działalność 8 grudnia 2007 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Ceremonii przyjęcia pierwszych członków do Bractwa przewodniczył ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej ks. bp Józef Guzdek. Po mszy św. i wspólnej agapie odbyło się pierwsze spotkanie Oddziału Bractwa, podczas którego ks. Stanisław Czerwiński – kustosz Sanktuarium Pielgrzymkowego św. Jakuba w Jakubowie wręczył nowym członkom Akt Pasowania. Pierwszym Prezesem Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych wybrano ks. Ryszarda Honkisza.

Celem Bractwa św. Jakuba jest rozszerzanie kultu i nabożeństwa do św. Jakuba, wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jakuba, pomoc w projektowaniu i oznakowaniu Drogi św. Jakuba w Małopolsce i w innych częściach kraju, a także opieka nad pątnikami pielgrzymującymi Szlakiem Jakubowym. Do Bractwa może należeć każda osoba przynależąca do Kościoła katolickiego, która ukończyła 12 lat. Przyjęcia do Bractwa dokonuje zgodnie z ustalonym ceremoniałem (specjalna modlitwa, przyrzeczenie, błogosławieństwo) opiekun Bractwa. Potwierdzeniem przyjęcia jest wpisanie do księgi Bractwa. Do obowiązków członków Bractwa należy m.in.: codzienna modlitwa (trzy razy „Chwała Ojcu …” i odmówienie wezwania: „św. Jakubie Apostole módl się za nami”), udział w nabożeństwie ku czci św. Jakuba odprawianego w kościele lub kaplicy 25 dnia każdego miesiąca lub w najbliższą niedzielę, odprawianie nowenny przed liturgicznym wspomnieniem św. Jakuba (25 lipca), częste przystępowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii, uczestniczenie w spotkaniach Bractwa oraz świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

Do wielu sukcesów Bractwa św. Jakuba zaliczyć można bez wątpienia m.in:

  • oznakowanie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza przez Kraków do Szczyrku,
  • zorganizowanie wizyty metropolity Santiago de Compostela, ks. arcybiskupa Juliana Barrio Barrio w naszym kraju (30 kwietnia do 3 maja 2010 roku),
  • organizację tzw. „Dni Polskich w Santiago de Compostela i na Monte de Gozo” (1–3 lipca 2010 r.), w trakcie których w katedrze w Santiago de Compostela dokonano Aktu zawierzenia św. Jakubowi pielgrzymów z Polski,
  • organizację Światowego Spotkania Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba (5–8 września 2013 r.),
  • organizację Pielgrzymki Dziękczynnej za pontyfikat i kanonizację bł. Jana Pawła II „9664 km za 9664 dni pontyfikatu bł. Jana Pawła”,
  • organizację czterech edycji „Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba”, w których wzięło udział w sumie ponad 1,5 tys. osób. W bieżącym roku „V Niedzielne Pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba” zostało zorganizowane w ramach tzw. „Pielgrzymki Gwiaździstej »1050 km Drogą św. Jakuba na 1050-lecie Chrztu Polski«” w intencji Światowych Dni Młodzieży »KRAKÓW 2016«. Pomysłodawcą tej pielgrzymki jest także Bractwo św. Jakuba.
  • organizację ośmiu Międzynarodowych Konferencji Naukowych, których celem jest prezentacja wyników badań związanych z rozwojem kultu św. Jakuba oraz Drogi św. Jakuba. W bieżącym roku (w dniach 9-11 września), Bractwo będzie współorganizowało już IX Międzynarodową Konferencję Naukową „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”.
  • organizację trzech edycji Małopolskiego Biegu Drogą św. Jakuba.

Zasługi Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych w rozwoju kultu św. Jakuba zostały zauważone także za granicą, czego rezultatem była propozycja złożona przez Zarząd Ogólnoświatowego Arcybractwa św. Jakuba w Santiago de Compostela (Archicofradía Universal del Apóstol Santiago) agregacji – tj. włączenia bractwa do Arcybractwa w Composteli. Uroczystość agregacji odbyła się w trakcie Mszy św. odprawionej przez ks. bp Grzegorza Rysia w dniu 5 września 2013 r. w Diecezjalnym sanktuarium św. Jakuba w Więcławicach Starych.