Pracownia Szlaku św. Jakuba
przy Wydziale Teologicznym UMK
Toruń 2020

Camino de Santiago – droga wiary

Materiały duszpasterskie na Rok Święty Compostelański 2021
redakcja
Ks. Łukasz Skarżyński
Ks. Piotr Roszak

Spis treści

List do Księży [ pdf ]
Rok Święty Compostelański 2021 [ pdf ]
Rys historyczny Szlaku św. Jakuba Apostoła [ pdf ]
Błogosławieństwo pielgrzyma [ pdf ]
Homilie do wykorzystania duszpasterskiego [ pdf ]
– Kazanie jakubowe dla dorosłych (ks. Dariusz Doburzyński) [ pdf ]
– Homilia dla młodzieży (ks. Łukasz Skarżyński)
[ pdf ]
– Homilia dla dzieci (ks. Łukasz Skarżyński)
[ pdf ]
Pomoce katechetyczne
– Materiały do katechez na poziomie przedszkola [ pdf ]
— Konspekt katechezy (Michał Kłosowski)
— Kolorowanki jakubowe
– Katechezy dla szkoły podstawowej [ pdf ]
— Dokąd prowadzi żółta strzałka? (Ks. Jakub Kuchta) [ pdf ]
— Konspekt katechezy dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1–4) (Michał Kłosowski)
[ pdf ]
— Scenariusz katechezy dla klas 5–8 szkoły podstawowej (Ks. Jakub Kuchta)
[ pdf ]
— Konspekt katechezy dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 5–8) (Michał Kłosowski) [ pdf ]
– Katechezy dla szkoły średniej
— Konspekt katechezy dla uczniów szkół licealnych (Michał Kłosowski) [ pdf – konspekt, załacznik 1, załacznik 2 ]
— Katecheza dla szkoły średniej: Moja DROGA – moje CAMINO. Jak iść, dokąd i z Kim? (Berenika Seryczyńska, UMK)
[ pdf ]
— Katecheza dla szkoły średniej: Warto wyruszyć w Drogę? Największy szlak pielgrzymkowy Europy, czyli o Santiago de Compostela (Ks. Jakub Kuchta)
[ pdf ]
Pieśń o prawdzie (sł. Cezary Dobies, muz. Agnieszka Brzezińska) [ pdf ]