Pomimo wyjątkowej sytuacji w ostatnich miesiącach, zmiany wielu planów oraz licznych odwoływanych lub przesuwanych wydarzeń, w dniach 18 i 19 września 2020 r. odbyła się w Brzesku (Małopolska) VII sesja Parlamentu Jakubowego.
W Parlamencie udział wzięło 40 osób, przedstawicieli 16 organizacji związanych z Drogą św. Jakuba. W spotkaniu uczestniczył również ks. bp. Krzysztof Zadarko – Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

W pierwszej części spotkania uczestnicy pochylili się nad wnioskami z sesji we Wrocławiu (VI sesja) co udało się zrobić, co wymaga poprawy, a co kontynuacji.

W kolejnym dniu obrad rozmawiano o planach na przyszłość, szczególnie w nadchodzącym Roku Świętym Compostelańskim.

[ o nas w mediach ]

Wnioski:

# w aspekcie Roku Świętego 2021

Rok Święty Compostelański jest szansą na przebicie się do świadomości ludzi. Dzielenie się moimi (indywidualnie każdego pielgrzyma) doświadczeniami camino na płaszczyźnie kulturowej.
Trzeba zwracać się do Biskupów Diecezjalnych o objęcie patronatem wydarzeń związanych z obchodami Roku Świętego.
Do promocji można wykorzystać dwa główne tygodniki Gościa Niedzielnego (170 tys) i Niedzielę (60 tys.) umieszczając w nich wkładkę tematyczną.
Ważnym jest poszukiwanie patronatu medialnego dla wydarzeń Roku Świętego
Wskazane jest stosowanie jednolitej formy graficznej informacji o wydarzeniach (plakatu) w roku świętym z logo parlamentu i Roku Świętego Compostelańskiego.
Celowym jest ustanowienie na Rok Święty przez Biskupa miejsca kościołów stacyjnych.
Na stronach diecezji konieczne jest umieszczenie linków do stron o Camino de Santiago.

# nie tylko od święta:

Ważne jet by informować biskupów o działaniach na drodze.
Właściwym wydaje się powołanie kapelanów drogi. Również kontakty z lokalnymi księżmi, opieka duszpasterska.
We wszystkich parafiach / kościołach leżących na szlaku powinny być Księgi pielgrzymów i pieczątki. Dobrze byłoby zwiększyć ilość punktów dystrybucji paszportów pielgrzyma na szlaku (np każda parafia).
W parafiach / sołectwach / gminach zgromadzenie w jednym miejscu informacji o możliwych noclegach – zainteresowanie społeczności lokalnej tematem opieki nad pielgrzymami
W ramach opieki nad pielgrzymami:

  • w każdej parafii powinna „wisieć” mapa kolejnego odcinaka / etapu szlaku
  • przy wejściu do dużego miasta umieścić (np w sklepie) schemat przejścia przez centrum
  • ubezpieczenie pielgrzymów