Konfraternia św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej WP pw. NMP Królowej Polski

Dnia 14 grudnia odbyło się Założycielskie Zgromadzenie Ogólne „Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”.

Założyciele, odwołując się do tradycji: – Ewangelizacyjnej Św. Apostoła Jakuba Starszego, wspieranego przez Matkę Bożą z Pilar, – Rycerskiego Zakonu Świętego Jakuba opartego na regule św. Augustyna oraz pierwszego na Ziemiach Polskich Bractwa Najświętszego Serca Jezusa działającego od 1705 roku przy pijarskim kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (dziś Katedra Polowa Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie), jak również przyjmując ideowe przesłanie zawarte w Akcie Europejskim wygłoszonym 9 listopada 1982 roku w Santiago de Compostela przez Świętego Jana Pawła II, zawiązali konfraternię.

Konfraternia będąca prywatnym stowarzyszeniem wiernych ma na celu:

  • rozszerzanie kultu św. Apostoła Jakuba Starszego;
  • wytyczanie, z uwzględnieniem informacji historycznych dróg pielgrzymkowych do św. Jakuba w Composteli oraz sprawowanie nad nimi opieki na terenie kraju;
  • wspieranie i promocję europejskich tradycji związanych z szerzeniem idei ruchu pątniczego pw. św. Jakuba;
  • wspomaganie i pobudzanie inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i przyrodniczego na trasach pielgrzymkowych p.w. św. Jakuba w kraju;
  • pomoc i współpracę w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy.

15 grudnia 2015 roku w imieniu władz kościelnych JE bp. gen. bryg. Józef Guzdek wydał stosowny dekret, na mocy którego, w imieniu władz kościelnych nadał stowarzyszeniu kościelną osobowość prawną oraz zatwierdził jego statut.

Obecnie trwa procedura rejestracji sądowej stowarzyszenia w KRS.