Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Jakubowie

Bractwo jest inicjatorem powstanie pierwszego w Polsce współczesnego odcinka Drogi św. Jakuba – Drogi Dolnośląskiej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia celem jest „podejmowanie działań wspomagających i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  1. Powstania, odtworzenia oraz późniejszego sprawowania opieki nad drogami pielgrzymkowymi do grobu św. Jakuba z Santiago de Compostela (Hiszpania) na terenie kraju.
  2. Wspieranie tradycji europejskich związanych z szerzeniem idei ruchu pielgrzymkowego pw. św. Jakuba Apostoła na obszarze kraju.
  3. Wspomaganie i pobudzanie inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i przyrodniczego na trasach pielgrzymkowych p.w. św. Jakuba Apostoła w kraju.
  4. Pomoc i współpraca w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy.”

dane kontaktowe

Siedziba Bractwa – Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie (Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska)

Jakubów 34
59-160 Radwanice
tel.: 768 312 270; tel. 509 847 508

Osoba do kontaktów: wiceprezes Bractwa – ks. kan. Stanisław Czerwiński

Oddział Bractwa – Szczyrk (Diecezja Bielsko-Żywiecka)

ul Kolorowa 1
43-370 Szczyrk
tel/fax: 338 178 429

Osoba do kontaktów: prezes Bractwa – ks. kan. Andrzej Loranc

Oddział Bractwa – Lębork (Diecezja Pelplińska)

Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lębork
Ul. Basztowa 8
84-300 Lębork

Osoba do kontaktów: ojciec duchowny Bractwa – o. Roman Zioła OFM

Oddział Bractwa – Ośno Lubuskie (Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła
Ul. Różana 6
69-220 Ośno Lubuskie
tel.: 957 575 757; tel. 720 338 018

Osoba do kontaktów: wiceprezes Bractwa – ks. kan. Piotr Grabowski