Pracownia Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wskazania duszpasterskie dla organizatorów pielgrzymowania szlakami św. Jakuba Apostoła

redakcja
Ks. Dariusz Doburzyński
Ks. Piotr Roszak

Pelplin 2022

Publikacja przygotowana na podstawie dokumentu Directorio para la preparacion de la peregrinacion al sepulcro del Apostol Santiago, opracowanego przez Diecezjalną Delegaturę Liturgiczną w Santiago de Compostela, Komisję Diecezjalną dotyczącą Roku Świętego w Santiago de Compostela, fundację „Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago”, Santiago de Compostela 2021, oraz uzupełniona o aneksy przygotowane przez ks. dr. Dariusza Doburzyńskiego oraz Berenikę Seryczyńską


Patronat:
Rada Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek


Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu

Spis treści

Wprowadzenie teologiczno-pastoralne [ pdf ]

Schematyczne propozycje konferencji lub homilii
– Temat 1. Życie jako pielgrzymowanie [ pdf ]
– Temat 2. Pielgrzymować do grobu Apostoła
[ pdf ]
– Temat 3. Pielgrzymowanie i Jubileusz Compostelański
[ pdf ]

Celebracje liturgiczne
– Wspólnotowe sprawowanie sakramentu pojednania [ pdf ]
– Formularze Mszy Świętych [ pdf ]
– Błogosławieństwo pielgrzyma [ pdf ]

Teksty błogosławieństw atrybutów pielgrzymich [ pdf ]

Inne pomoce duszpasterskie
– Modlitwa o ustanie pandemii [ pdf ]
– Błogosławieństwo w kościołach stacyjnych w Polsce [ pdf ]
– Propozycja „Tajemnic drogi” [ pdf ]
– Proponowane materiały uzupełniające [ pdf ]

Zakończenie [ pdf ]