Pracownia Szlaku św. Jakuba – Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to interdyscyplinarny zespół naukowców, którzy prowadzą wspólne badania nad historią i współczesnością Drogi św. Jakuba, odkrywając jego kulturowe i religijne znaczenie. Comiesięczne spotkania Pracowni to okazja do zapoznania się z najnowszą literaturą światową i polską nt. Camino, spotkania pielgrzymów, modlitwa, ale także inicjowanie działań zmierzających do znakowania kolejnych odcinków Szlaku (Camino Polaco, Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba), promowania i wspierania infrastruktury oraz podejmowania przedsięwzięć popularyzujących Szlak Jakubowy wśród młodzieży akademickiej. Pracownia redaguje serię wydawniczą „Camino Polaco: Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość”, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK. W ramach działań Pracowni realizowany jest międzynarodowy grant „Harmonia” przyznany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”, w którym uczestniczą badacze z Hiszpanii (prof. Enrique Alarcon, Alejandro Barral) i Polski (ks. prof. Dariusz Kotecki, prof. Waldemar Rozynkowski, prof. Ryszard Mączyński, dr Agnieszka Brzezińska, dr Franciszek Mróz, ks. dr Tomasz Białobrzeski). Kierownikiem Pracowni jest ks. dr hab. Piotr Roszak.

dane kontaktowe
Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK
ul. Gagarina 37
87-100 Toruń