IX sesja Parlamentu Jakubowego

odbędzie się w Gdańsku

w dniach 30. 09 – 2. 10. 2022 r.

 
[ Więcej ]

 

IX sesja Parlamentu Jakubowego w Gdańsku

Drodzy Caminowicze i Sympatycy Drogi św. Jakuba Apostoła!IX…

Spotkanie Opiekunów Dróg św. Jakuba w Polsce

Witajcie, Szczęść Boże Co roku organizujemy Szkolenie…

Materiały duszpasterskie

W Pracowni Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu…

Flis św. Jakuba - Camino de Vistula

Na stronie FB udostępnione są informacje o tegorocznych działaniach.…

Kościoły stacyjne w Polsce na Rok Święty Compostelański 2021

W czwartek 31 grudnia o godz. 16:30 rozpoczyna się Rok Święty…

"Wyjdź z twojej ziemi" - Gwiaździsta pielgrzymka Drogą św. Jakuba w Polsce AS 2021

Więcej informacji oraz aktualny harmonogram przejść na w…

Piąty wykład z cyklu "Konwersacje Jakubowe" - 20. 06. 2021 r. godz. 20:00

Link do spotkania:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc5NTk0NjEtNzVkMi00MDhjLTk4YjgtYzVhNmY2ODJlNDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2266a6eca4-0f1c-4f66-954f-b54cd6628fe5%22%7d Plakat…

Drugie spotkanie on-line „Kurier z Santiago”

Zapraszamy w niedzielę 16 maja o godz. 19:30 na drugie spotkanie…