VIII sesja Parlamentu Jakubowego
odbędzie się podczas „Dnia Polskiego”
w Santago de Compostela

w dniu 16 października 2021 r.

Drugie spotkanie on-line „Kurier z Santiago”

Zapraszamy w niedzielę 16 maja o godz. 19:30 na drugie spotkanie…

Czwarty wykład z cyklu "Konwersacje Jakubowe" - 23. 05. 2021 r.

Link do spotkania:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc4MzgxNTktOGE0OC00MWE2LTkzZjctOWVlYzQ4OTg1OGEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2266a6eca4-0f1c-4f66-954f-b54cd6628fe5%22%7d…

Dzień Polski w Santiago de Compostela

Parlament Jakubowy z okazji Roku Świętego Compostelańskiego…

Konkurs fotograficzny, literacki i filmowy

pt. „Drogi św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim”Więcej…

Wzór plakatu do wykorzystania w Roku Compostelańskim 2021

Zgodnie z ustaleniami ostatniej sesji Parlamentu Przygotowaliśmy…

Kościoły stacyjne w Polsce na Rok Święty Compostelański 2021

W czwartek 31 grudnia o godz. 16:30 rozpoczyna się Rok Święty…

Adwentowe Rekolekcje Jakubowe - pliki dźwiękowe

Drodzy Pielgrzymi, Caminowicze i Czciciele św. Jakuba! Serdecznie…

Materiały duszpasterskie

W zakładce Rok Święty Kompostelański 2021 zostały umieszczone…

Opiekunowie szlaków

Drodzy Uczestnicy Parlamentu Jakubowego! Planowane…