IX sesja Parlamentu Jakubowego

odbędzie się w Gdańsku

w dniu 17-18 września 2022 r.

"Wyjdź z twojej ziemi" - Gwiaździsta pielgrzymka Drogą św. Jakuba w Polsce AS 2021

Więcej informacji oraz aktualny harmonogram przejść na w…

Piąty wykład z cyklu "Konwersacje Jakubowe" - 20. 06. 2021 r. godz. 20:00

Link do spotkania:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc5NTk0NjEtNzVkMi00MDhjLTk4YjgtYzVhNmY2ODJlNDJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2266a6eca4-0f1c-4f66-954f-b54cd6628fe5%22%7d Plakat…

Drugie spotkanie on-line „Kurier z Santiago”

Zapraszamy w niedzielę 16 maja o godz. 19:30 na drugie spotkanie…

Konkurs fotograficzny, literacki i filmowy

pt. „Drogi św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim”Więcej…

Wzór plakatu do wykorzystania w Roku Compostelańskim 2021

Zgodnie z ustaleniami ostatniej sesji Parlamentu Przygotowaliśmy…

Kościoły stacyjne w Polsce na Rok Święty Compostelański 2021

W czwartek 31 grudnia o godz. 16:30 rozpoczyna się Rok Święty…

Adwentowe Rekolekcje Jakubowe - pliki dźwiękowe

Drodzy Pielgrzymi, Caminowicze i Czciciele św. Jakuba! Serdecznie…

Materiały duszpasterskie

W zakładce Rok Święty Kompostelański 2021 zostały umieszczone…