VI sesja Parlamentu Jakubowego

Wrocław
22 – 23 września 2019 r.

W Parlamencie udział wzięli przedstawiciele 14 organizacji [zobacz tutaj]

Obrady rozpoczęły się od prezentacji działań zrealizowanych od poprzedniego Parlamentu Jakubowego.

W trakcie obrad plenarnych i w grupach problemowych wypracowano poniższe wnioski:

Wnioski z dyskusji w grupie ds. Informacji i infrastruktury

 1. Muszla promienista pozostaje muszlą wiodącą, ale oczywiście nie oznacza to odrzucenia krzyża jako symbolu chrześcijańskeij tradycji pielgrzymowania. Muszla św. Jakuba też należy do symboiki chrześcijańskiej
 2. Dopracować i zaktualizować instrukcję znakowania szlaków z roku 2009 – Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce.
 3. W jaki sposób dowartościowac opiekunów szlaków? Lista opiekunów na stronie przypisanych do danego odcinka. Bo certyfikować nie możemy. Coroczna weryfikacja, czy dany opiekun dalej się opiekuje. Dane przez niego udostępnione plus język.
 4. Centrum koordynacji, a nie rozwiązywania problemów – Jacek Matuszczak, droga@camino.net.pl , nowy telefon.
 5. Wspierajmy i informujmy o inicjatywach wspierających pielgrzymów: schroniska, wydarzenia, publikacje.
 6. W przyszłym roku chcielibyśmy wydać wspólny polski Paszport Pielgrzyma akceptowany w Santiago, bo bazujący na Paszporcie wydanym przez Kapitułę Pomorskiej Drogi św. Jakuba.
 7. Jak najwięcej księg wpisów w celu rejestracji pielgrzymów oraz mechanizm rejestracji pielgrzymów na stronie camino.net.pl .
 8. Dołączać wyciąg Aktu Europejskiego do wydawanego Paszportu.
 9. Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie- tam są informacje nt. Człuchowskiej Drogi św. Jakuba.
 10. Zwracać się do oddziałów PTTK o wykorzystanie Drogi do ich działań, np. organizowanych rajdów.
 11. Co na tablicach:
 • Tablica o charakterze informacyjno-promocyjnym pod katem mieszkańców regionu – rozpoznawalnosc szlaku.
 • Camino, o Drodze w regionie, informacja o miejscu, bez informacji o noclegach – ale odnośnik (kod QR albo adres strony), mapa Europy, schematyczna mapa szlaku z zaznaczeniem TU JESTEŚ. Wytyczne: ks. Piotr Roszak. – środowisko toruńskie.
 1. Znaki drogowe przy ważnych obiekatch: znaki E-22a lub E-22b
 2. Powstają konspekty lekcji nt. Drogi św. Jakuba – Pracownia Szlaku św. Jakuba UMK. Byłyby udostępnione na stronie.
 3. Szukajmy srodków na Legendy o św. Jakubie.
 4. Koordynatorzy szlaków w regionie – oni byliby odpowiedzialni za aktualizacje danych. Większy nacisk na aktualizację śladów GPS. Narzędziem opisy etapów dziennych na stronie camino.net.pl .
 5. Robiona jest Via Imperia Szczecin – Brandenburgia
 6. Potwierdzamy deklarację zachowawczości, rozptropności i oszczędności w tworzeniu nowych szlaków na rzecz wzmocnienia już istniejących.
 7. Certyfikat „Camino friendly” dla miejsc przyjaznych dla pielgrzymów.

Ambasadorowie Camino w Polsce: integrupa w Parlamencie Europejskim, Marek Kamiński,


Wnioski z dyskusji w grupie duszpasterskiej

Zadania do podjęcia na najbliższy czas:

 • modlitwa w bractwach, stowarzyszeniach i parafiach w intencjach camino
 • intencje w  trakcie pielgrzymowania za  księży
 • ustanowienie kapelanów / pełnomocników dróg św. Jakuba na szczeblu diecezjalnym
 • rozmowy z księżmi (szczególnie tymi niezainteresowanymi) o camino
 • udział w spotkania biskupa z proboszczami –przed rokiem świętym 2020/21
 • przygotowanie vademecum dla proboszczów:

– sprawdzanie tożsamości pielgrzymów

– błogosławieństwo pielgrzyma

– zaangażowanie mieszkańców

– księga pielgrzymów

 • upowszechnianie bractw i stowarzyszeń caminowych, kluby camino przy parafiach

– udział w ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę,

 • przygotowanie pakietów dla pielgrzymów – vademecum dla pielgrzyma – musi składać się z 2 części: ogólnej oraz związanej z danym szlakiem,

– modlitewnik, cytaty z Pisma św., psalmy

– dostępność przewodników na plebaniach

 • 2020 / 21 peregrynacja po diecezjach figury św. Jakuba i relikwii [Droga Pomorska]