Ramowy program X sesji:

Piątek 24 listopada 2023 r.

17:00 rejestracja uczestników (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Jurija Gagarina 37)
18:00 Msza św. w kaplicy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
19:00 Kolacja (Dom Pielgrzyma ul. Świętego Józefa 23)
20:00 (Dom Pielgrzyma ul. Świętego Józefa 23) powitanie, prezentacja uczestników /5 min na grupę / – podsumowanie 2023 roku na szlakach jakubowych.

Sobota 25 listopada 2023 r.
(8:00 śniadanie dla osób nocujących w Domu Pielgrzyma)
8:00 otwarcie sekretariatu i rejestracja uczestników (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Jurija Gagarina 37)
9:00 Powitanie, otwarcie X sesji, wystąpienia zaproszonych gości

Część I – wykłady ekspertów Toruniu  (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Jurija Gagarina 37)
9:15 – 10:15 prawne aspekty funkcjonowania Dróg św. Jakuba /na podstawie zgłoszonych tematów problemowych/
10:15 – 10:35 przerwa kawowa
10:35 – 11:15 odpowiedzi na pytania

Część II – Sesja plenarna, podjęcie tematów zgłoszonych przez przedstawicieli środowisk caminowych:
– duszpasterstwo na Camino,
– utrzymanie szlaków,
– promocja

11:20 – 12:45 przedstawienie tematów i dyskusja
12:45 – 13:00 przekazanie ikona św. Jakuba Apostoła od Gdańskiego Bractwa św. Jakuba Apostoła toruńskiemu Bractwu i rozpoczęcie peregrynacji po całej Polsce do 2027 roku – kolejnego Roku Świętego
13:00 – 13:15 przedstawienie tez tekstu polemicznego autorstwa ks. D. Doburzyńskiego
13:15 – 14:30 – przerwa obiadowa i chwila oddechu

Część III – podsumowanie i dyskusja
14:30 – 15:15 wnioski, przegłosowanie stanowisk, plany na kolejne lata.
15:20 zakończenie obrad

16:00 zwiedzanie Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Toruniu

18:00 comiesięczna Msza św. w intencji Bractwa i pielgrzymów w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Toruniu