27 lutego 2016 roku grupa miłośników Dróg św. Jakuba utworzyła ELBLĄSKI KLUB PRZYJACIÓŁ POMORSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA z siedzibą w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ul. Stary Rynek 25.

Naszą misją jest szerzenie idei europejskich Dróg św. Jakuba otwartych dla każdego niezależnie od narodowości i wyznawanej religii.

Naszym celem jest propagowanie Pomorskiej Drogi Św. Jakuba, a szczególnie jej pięknego, bardzo urozmaiconego elbląskiego odcinka z Braniewa do Elbląga (ok.90 km).

Wędrujemy razem elbląskim (i nie tylko) odcinkiem Pomorskiej Drogi św. Jakuba, co dokumentujemy pieczątkami zbieranymi w Elbląskich Paszportach Pielgrzyma.

Członkowie Klubu prowadzą prezentacje, ilustrowane własnymi zdjęciami, w których opowiadają o swoich wędrówkach Drogami św. Jakuba w Hiszpanii i Polsce.

dane kontaktowe