Deklaracja Parlamentu Jakubowego o podstawach i celach współpracy na rzecz Drogi św. Jakuba w Polsce

Począwszy od roku 2004 wiele oddolnych i spontanicznych inicjatyw zaowocowało w Polsce wytyczeniem szlaków pątniczych umożliwiających pielgrzymom wędrowanie do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła, który według tradycji znajduje się w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Polskie odcinki Camino de Santiago przyjęły nazwę „Drogi św. Jakuba”. Parlament Jakubowy, który zainicjowano we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – w dniu 2 kwietnia 2016 roku, w 11. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, na spotkaniu przedstawicieli zainteresowanych podmiotów, grup i organizacji zajmujących się polskimi odcinkami tego Jakubowego Szlaku, postanawia wspierać funkcjonowanie Drogi św. Jakuba w naszym kraju jako części składowej sieci Europejskiego Szlaku Kulturowego Camino de Santiago oraz wspomagać opiekę nad korzystającymi z niej pielgrzymami.

Parlament Jakubowy współtworzą na zasadzie dobrowolności zainteresowane współpracą na rzecz Drogi św. Jakuba w Polsce:

 1. samorządy terytorialne wszystkich szczebli,
 2. Kościoły, kościelne jednostki organizacyjne i stowarzyszenia wiernych świeckich,
 3. organizacje pozarządowe,
 4. podmioty branży turystycznej,
 5. instytucje naukowe i badawcze,
 6. grupy nieformalne.

Uczestnicy Parlamentu Jakubowego zgodnie uznają, że szlaki należące do sieci Drogi św. Jakuba powinny spełniać jednocześnie następujące kryteria:

 1. kierują pielgrzymów w stronę Hiszpanii i sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela,
 2. łączą miejsca związane z kultem św. Jakuba oraz ślady dawnych pielgrzymów,
 3. nawiązują do historycznych dróg i dawnych traktów handlowych,
 4. prowadzą przez sanktuaria i inne miejsca ważne dla Kościołów lokalnych lub istotne dla regionu ze względów historycznych bądź kulturowych, o ile obiekty te usytuowane są w sąsiedztwie historycznych dróg dawnych pielgrzymów,
 5. łączą się z istniejącą siecią Dróg św. Jakuba w innych krajach,
 6. posiadają akceptację samorządów terytorialnych oraz instytucji kościelnych, a także innych uprawnionych służb,
 7. są oznakowane zgodnie oczekiwaniami wobec pieszych szlaków turystycznych, a z użyciem symboli muszli św. Jakuba lub żółtej strzałki, w sposób pozwalający na jego bezpieczne i pewne przemierzanie pieszo, rowerem lub konno przy zróżnicowanych warunkach pogodowych,
 8. posiadają opis trasy w postaci drukowanej lub cyfrowej,
 9. posiadają dopasowaną do potrzeb pielgrzymów infrastrukturę turystyczną, w tym listę niedrogich miejsc noclegowych na jedną noc.

Ponadto uczestnicy Parlamentu Jakubowego uznają, że głównymi celami istnienia Drogi św. Jakuba są:

 1. umożliwienie dojścia, dojechania na rowerze lub konno do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela z pobudek religijnych, duchowych czy kulturowych, przy czym każdy z pielgrzymów wybierających się na szlak podejmuje osobistą decyzję w sposób wolny i bez ograniczeń ze względu na wiek, płeć, narodowość, wyznawane poglądy czy przekonania religijne.
 2. ułatwienie pielgrzymom wędrowania jako możliwości odnowienia swoich relacji do Boga, innych ludzi i samego siebie,
 3. rozbudzanie wśród osób mieszkających w miejscowościach na polskich odcinkach Drogi św. Jakuba poczucia dumy z uczestniczenia we wspólnym, europejskim dziedzictwie kulturowym i duchowym,
 4. stwarzanie możliwości ożywienia społecznego i gospodarczego terenów, przez które wiedzie Droga św. Jakuba.

Deklarację przyjęto dnia 10 września 2016 r. w Krakowie.