Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu

Od 2007 r. w Toruniu odbywały się raz – dwa razy do roku różne imprezy i spotkania popularyzujące ideę camino. Od 2015 roku Pracownia szlaku św, Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK organizuje comiesięczne otwarte spotkania o tematyce camino.

W wyniku tych spotkań 18 listopada zawiązuje się Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu z siedzibą przy parafii pod wezwaniem tego świętego. Podczas spotkania założycielskiego wybrano Kapitułę Bractwa św. Jakuba.

Bractwo działa od 26 lutego 2016 r.

Celem Bractwa jest podejmowanie działań zmierzających do:

– powstania, odtworzenia oraz czuwania nad drogami pielgrzymkowymi do św. Jakuba z Composteli położonymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;

– opieki nad pielgrzymami, którzy wędrują Camino de Santiago na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;

– wspierania dzieł związanych z realizacją chrześcijańskiego ducha Camino de Santiago, uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych związanych z kultem św. Jakuba Apostoła w Parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu zwłaszcza w dni związane z odpustem Jakubowym; jak również, w parafiach św. Jakuba w województwie kujawsko – pomorskim jak i na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a także innych miejscach.

Swoje cele Bractwo realizuje poprzez organizację działań promujących Camino de Santiago na terenie Europy, w szczególności takich jak: spotkania, odczyty, konferencje naukowe, koncerty, kampanie promocyjne i edukacyjne, wspólne przejścia Szlakiem św. Jakuba, święta Camino Polaco.

W realizacji celów Bractwo współpracuje z Parafią św. Jakuba Apostoła w Toruniu, Pracownią Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu oraz innymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego a szczególnie z Radą Programową ds. Szlaku św. Jakuba przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

po ślubowaniu

po ślubowaniu

Kontakt:

e-mail: camino.torun@gmail.com

87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 6