Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg świętego Jakuba w Polsce

„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” to ponadregionalne stowarzyszenie pielgrzymów, sympatyków Camino de Santiago i osób zaangażowanych w ożywienie, organizację, informację i promocję Drogi św. Jakuba w Polsce. Pamiętając o chrześcijańskich źródłach tradycji indywidualnego pielgrzymowania do grobów Apostołów, pielęgnuje ekumeniczny charakter Szlaku, który jest także przestrzenią spotkania dla osób poszukujących drogi swojej duchowości nie tylko w Kościele. Poza utrzymaniem i promocją polskich odcinków Drogi, stowarzyszenie udziela informacji na temat Szlaku i związanych z nim wydarzeń.

dane kontaktowe