Materiały duszpasterskie

W Pracowni Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały opracowane Wskazania duszpasterskie dla organizatorów pielgrzymowania szlakami św. Jakuba Apostoła pod redakcją
Ks. Dariusz Doburzyńskiego i Ks. Piotra Roszaka

Poszczególne rozdziały można pobrać ( .pdf ) w zakładce Rok Święty Kompostelański 2021W zakładce Rok Święty Kompostelański 2021 zostały umieszczone Materiały duszpasterskie na Rok Święty Kompostelański 2021 pod wspólnym tytułem „Camino de Santiago – droga wiary„.

Poszczególne fragmenty można pobrać w formacie .pdf