Flis św. Jakuba – Camino de Vistula

Na stronie FB udostępnione są informacje o tegorocznych działaniach.

Flis od 30 grudnia 2021 r. znajduje się w kościele św. Jakuba w Gdańsku. W dalszy rejs do Hiszpanii wypływa w dniu 19 marca 2022 r.

Najprawdopodobniej przeniesienie figury na żaglowiec Pogoria nastąpi w dniu 18 marca 2022 r. (szczegóły zostaną podane po uzgodnieniu)

Więcej:
https://www.facebook.com/Flis-%C5%9Bw-Jakuba-Camino-de-Vistula-104242558583177/