Poseł Parlamentu Europejskiego Kazmierz M. Ujazdowski
Poseł Parlamentu Europejskiego Kazmierz M. Ujazdowski

Nauczyciel akademicki, dr hab. nauk prawnych, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, polityk konserwatywny, od 1997 pełni mandat posła ziemi wrocławskiej. W życiu publicznym od wczesnych lat osiemdziesiątych, w roku 1982 jako uczeń liceum został aresztowany i skazany za kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciw stanowi wojennemu. W czasie studiów prawniczych w Łodzi związał się z opozycyjnym Ruchem Młodej Polski.

Redagował wychodzące w drugim obiegu pismo „Prześwit”.

W pracy publicznej zajmuje się polityką kulturalną i zagadnieniami konstytucyjnymi. Poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. 25 maja

2014 r. został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu dolnośląsko-opolskiego. W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem Sejmu.

Dwukrotnie sprawował funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2000-2001, 2005-2007). Przywrócił wówczas odpowiedzialność państwa za ochronę zabytków, współtworzył nowoczesną politykę historyczną, powołał do życia Muzeum Historii Polski i wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. W ramach kampanii przeciwko kłamstwu o polskich obozach koncentracyjnych doprowadził do zmiany przez UNESCO nazwy obozu w Auschwitz.

Związany z Uniwersytetem Łódzkim. Adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i członek zespołu Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. W pracy naukowej i publicystycznej zajmuje się myślą konserwatywna i zagadnieniami ustrojowymi. Wydał m.in „Równi i równiejsi. Rzecz o związkach zawodowych w Polsce” (Warszawa 1993) wraz z Rafałem Matyją oraz „Prawicę dla wszystkich”,( Warszawa 1995). Opracował antologię przedwojennej publicystyki Stefana Kisielewskiego „Kisiel przedwojenny”, (Warszawa 2001). W 2005 roku wydał książkę „Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego” poświęconą myśli politycznej jednego z najzdolniejszych przedwojennych publicystów polskich. Opracował książkę Rene Remonda „Francuska prawica dziś”

(Warszawa 2008) należącą do klasyki francuskiej literatury politologicznej. W roku 2008 ukazał się w krakowski Ośrodku Myśli Politycznej zbiór jego tekstów publicystycznych pod tytułem” Batalia o instytucje”. W grudniu 2010 r. wydał antologię „V Republika Francuska.

Idee, konstytucja, interpretacje” (OMP, Kraków 2010), ukazującą proces tworzenia się współczesnego systemu konstytucyjnego Francji.

Członek honorowy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Miłośnik literatury francuskiej.

Wiceprzewodniczący intergrupy ds. Camino de Santiago w Parlamencie Europejskim.

dane kontaktowe

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego
Kazimierza Michała UJAZDOWSKIEGO
ul Solidarności 1/3/5, lok. 412, 51-663 Wrocław