Drugie spotkanie on-line „Kurier z Santiago”

Zapraszamy w niedzielę 16 maja o godz. 19:30 na drugie spotkanie on-line

„Kurier z Santiago”

z o. Romanem Wcisło MS, prowadzącym Europejskie Centrum Pielgrzymkowe im. Jana Pawła II na Monte del Gozo,

W trakcie spotkania będziemy mogli bezpośrednio dowiedzieć się, jak wygląda aktualna sytuacja w Santiago, Galicji i innych regionach Hiszpanii; co wolno, co jest możliwe, o czym na jakiś czas trzeba jeszcze zapomnieć.

Na zakończenie będzie możliwość zadawania pytań O. Romanowi

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:9977835f86cf4ec1bf7b641887c7afb8@thread.tacv2/1616170335394?context=%7B%22Tid%22:%22dde63053-e77c-4e60-ab03-9186f9f15e4f%22,%22Oid%22:%221fa246fc-7069-4ce0-8df2-1cf9caad7be9%22%7D